BRAZIL KITE TRIP I

Liczba podróżnych:

Wybór pakietu:

Dane rezerwującego:

Dane do faktury:

Pozostałe opcje:

* Ogólne Warunki Ubezpieczenia od rezygnacji dostępne na stronie z ofertą wyjazdu.

* UWAGA: paszport uczestnika musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do kraju.

Dodatkowe uwagi:

Cena wyjazdu: EUR

Prosimy o przemyślane wypełnianie formularza!

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KITE QUEST GULA&ŁOPUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. Elżbiety 3/7, 59-220 Legnica. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Podróżnych zawiera klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (Klauzula informacyjna dla Podróżnych).

Card Title add

Pokój 2 osobowy
remove

Usługi i zniżki podróżnego